Kirjala skola
Åk 1-2

Kunta: Pargas

Toiminto:

Oppilaiden lukumäärä: 12 kpl

Opettajan nimi: Marja-Liisa Arvidsson

Rekisteröidyt tehtävät

"Alla skolor i vår stad har miljöfostran/hållbarutveckling som tyngpunktsområde under detta läsår så vi har pratat mycket om temat samt jobbat med återvinning och miljötänk. Vår klass har under en morgonsamling presenterat Kartongmatchen för de äldre klasserna i vår skola samt utmanat dem att delta. Vi har också haft samarbete med den lokala 4H-föreningen. Skolan tillsammans med 4H-ledaren ordnade en Hem och skola-dag där eleverna tillsammans med sina föräldrar fick gå en spårning i skogen och svara på frågor som handlade om just återvinning. Många intressanta diskussioner och frågor uppstod. Vår klass har också plockat skräp på byns simstrand, vi har ploggat i skolans närmiljö, vi har sorterat och återvunnit dryckeskartonger och pratat om matsvinn. Vi förde tomma dryckeskartonger till återvinningskärlet som finns på vår skola. Vi har också läst sagan om Tetra Brik och gjort egna figurer av dryckeskartonger. Vårt återvinningsarbete fortsätter!"