Kartongmatchen Ruotsissa

Kartonkikilpailu (ruotsiksi Kartongmatchen) järjestetään samanaikaiseisti Ruotsissa. Tämän avulla kaikilla on mahdollisuus inspiroida ja inspiroitua toistensa työstä kierrätyksen lisäämiseksi.

Kartonkikilpailun kotisivulla teillä on mahdollisuus seurata ruotsalaista Kartonkikilpailua. Ruotsalaisten ja suomalaisten kilpailutehtävät ovat samanlaisia. Tämän sivun alalaidasta voitte seurata ruotsalaisia osallistujia ja heidän kilpailusuorituksiaan.

Aloitussivulla voitte seurata osallistuvien oppilaiden määrää Ruotsissa ja Suomessa sekä maiden ajankohtaista kierrätysasetta. Ruotsalaiset osallistujat voivat vastaavasti seurata meitä ruotsalaisen kotisivun www.kartongmatchen.se kautta. Ruotsissa järjestettävä kilpailu on avoinna esikoululaisille ja oppilaille luokissa 1-6. Mikäli teillä on kysyttävää ruotsalaisesta Kartonkikilpailusta, ottakaa meihin yhteyttä tästä!

Tietoa ruotsalaisesta koulujärjestelmästä

  • Syksystä 2018 alkaen peruskouluopetus alkaa esikouluopetuksella lapsen täyttäessä 6 vuotta ja päättyy 9. luokan kevätlukukauden jälkeen. Aikaisemmin peruskouluopetus on alkanut lapsen täyttäessä 7 vuotta.
  • Samoin kuin Suomessa ruotsalainen peruskoulu on maksuton. Eroavaisuuksia kuitenkin löytyy. Ruotsalaisilla oppilailla on kouluvelvollisuus, kun taas suomalaisilla lapsilla on oppivelvollisuus kunnes oppimäärä on suoritettu. Ruotsissa jaetaan todistuksia 6. luokasta alkaen, kun Suomessa saa ensimmäisen todistuksen jo 1. luokalla.
  • Ruotsissa oppilaat aloittavat englanninkielen opinnot luokilla 1-3. Koulut voivat itse päättää missä vaiheessa englanninkielen opetus aloitetaan. Kolmannen luokan päättyessä kaikki oppilaat ovat kuitenkin suorittaneet saman oppimäärän englannissa. Toisen vieraan kielen opinnot (ranska, espanja tai saksa) oppilaat aloittavat 6. luokalla.
  • Vuonna 2020 Suomessa toimi 2 130 peruskoulua joissa, oli yhteensä 566 600 oppilasta. (lähde: Koulutus. Tilastokeskuksen julkaisu 31.3.2021). Ruotsissa lukuvuonna 2019/2020 oli melkein tuplasti enemmän, 1 086 180 peruskoulua suorittavaa oppilasta. (lähde: Skolverket, Statistik om grundskolan)

 

Ruotsalaisten osallistujien kilpailuehdotuksia