Om Kartonki­kilpailu 2024/2025

Var med i matchen för ökad återvinning av kartongförpackningar!

Är ni en svenskspråkig skola, utgår ni från denna sidan. Allt är inte översatt, t.ex. är anmälan på finska, så även Mina sidor och kontaktformulär. Vill ni hellre använda det finska materialet i introduktionen, då gör ni det.

Kartonkikilpailu är en tävling samtidigt som ni lär er mer om återvinning, miljö och hållbarhet!

Närmare 330 000 barn och elever och har hittills deltagit i återvinningstävlingen Kartonkikilpailu. Tillsammans har de hjälpt till med att öka återvinningen av kartongförpackningar. Det är bra, men det är fortfarande inte alla kartongförpackningar som samlas in! Det vill vi ändra på!

 • Anmälan är öppen, tävlingen startar i augusti och pågår fram till 13 april 2025.
 • Kartonkikilpailu består av 5 olika utmaningar. Ni kan välja att göra en av utmaningarna eller alla fem.
 • Ni bestämmer själva om ni vill arbeta med Kartonkikilpailu under en kortare period eller under en längre.
 • Utmaningarna är lätta att anpassa efter era barns och elevers förutsättningar.
 • Gör ni utmaningarna ”Återvinningskampanjen” och/eller ”Kreativ sorteringsanvisning” senast den 17 mars 2025, har ni möjlighet att vinna extra priser.
 • Varje utmaning ger er en lott när vi drar vinnarna efter avslutad tävling. Ju fler utmaningar ni har gjort desto större chans att vinna.
 • Vi drar en vinnare i kategorin daghem/förskola, en vinnare kategorin 1-3 och en vinnare i kategorin 4-6.

Innan ni börjar med första utmaningen gör ni en introduktion för att öka förståelsen av bl.a. varför vi ska återvinna, hur går återvinning av kartongförpackningar till, varför kartongförpackningar finns i olika storlekar och former, vad menas med förnybart material… Det finns ett framtaget material med faktafolder, PowerPoint presentationer, övningar och filmer som ni kan använda er av innan ni börjar arbeta med utmaningarna.

* Kartongförpackningarna är återvinningsbara där infrastruktur är på plats. 

Kartongmatchen 6 Kids

Frågor & svar

 1. Anmäl din avdelning eller klass här
 2. Aktivera ditt konto genom att klicka på länken du får i bekräftelsemailet. Du kan nu logga in på Mina sidor. Får du inget bekräftelsemail? Titta i din skräppost!
 3. Du får ett digitalt följebrev mailat till dig. Det görs manuellt och kan därför dröja.

För att sätta tävlingen i ett pedagogiskt sammanhang får ni hjälp av ett introduktion- och inspirationsmaterial med faktatexter, PowerPoint-presentationer, övningar och filmer om återvinning. Allt finner ni under introduktion på varje utmaning samt i material och materialarkiv.

Utmana övriga avdelningar och klasser på daghemmet/skolan att göra detsamma, vilket ger er möjligheter till samarbete, inspiration och utmaningar!

 

Kartonkikilpailu består av fem utmaningar. Ni bestämmer själva hur många av utmaningarna ni gör och i vilken ordning. Utmaningarna kan göras under hela tävlingsperioden, 12 augusti 2024 – 13 april 2025.

De fem utmaningarna är:

 • Kartongrekordet
 • Återvinningskampanj
 • Vår kartongslogan
 • Kartongkreativ/Kreativ sorteringsanvisning
 • Berätta för 100

Ni väljer vilken utmaning ni vill börja med. När den är klar loggar ni in på Mina sidor och redovisar den. För varje utmaning ni redovisar kommer det att visas som en sammanställning på deltagarsidan.

Tävlingen avslutas den 13 april 2025.

Ett daghem/förskola vinner 800 euro till ett grönare daghem/förskola, 1-3 vinner 800 euro till en grönare skola och 4-6 vinner 800 euro till en upplevelse.

Vinnarna utses genom lottning. En redovisad utmaning= en lott i dragningen. Ju fler utmaningar ni gör desto större är era chanser när vi drar vinnarna!

Efter avslutad tävling kan alla deltagare ladda ner ett diplom.

 

Utmaningar!

Kartonkikilpailu består av fem olika utmaningar, som kan göras under hela tävlingsperioden, 12 augusti -13 april.

Ni bestämmer själva när ni gör utmaningarna och om ni bara vill göra en av utmaningarna, två eller om ni väljer att göra alla. Ju fler utmaningar ni gör desto större blir era chanser att vinna Kartonkikilpailu 2024/2025.

Vinnarna utses genom lottdragning efter att tävlingen avslutas den 13 april 2025.

Ni kan börja med vilken av utmaningarna ni vill. 

Lycka till!

Introduktion

Första utmaningen?
Börja med att välja åldersgrupp och klicka därefter på introduktion.

Har ni redan gjort en utmaning och ska göra en till?
Välj åldersgrupp och klicka sedan på utmaning. Ni ska inte göra introduktionen igen.

Utmaning

Kartong­rekordet

Daghem/förskola

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att barnen ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför finns det olika storlekar och former av förpackningar? Vad är kartongförpackningar gjorda av och varför mår naturen bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar er barngrupp.

 • Föräldrabrev – Ett brev som förklarar Kartongmatchen som kan mailas eller skrivas ut till föräldrar.
 • Powerpoint – För dig som pedagog. Här finner du svar på frågorna ovan om kartongförpackningar. Bilderna kan användas i barngrupps diskussioner.
 • Film ”Papper” – från UR om hur kartongförpackningar får nytt liv.
 • En kartongförpacknings livscykel – visar i bilder flödet från återvinning till ny kartong.
 • Kom ihåg kartongen – kunskapsmaterial (pdf) – fakta och tips för dig som pedagog
 • Kom ihåg kartongen – övningsuppgifter (pdf) – spel och tips på övningar.
 • Återvinning (pdf) – en serie från tom förpackning till ny produkt med diskussionsfrågor 

Sagor

Utmaning – ”Kartongrekordet”

Vad är ett kartongrekord?

Ett kartongrekord är ett rekord med kartongförpackningar som ingen annan hittills har gjort bättre, snabbare… De enda reglerna är att rekordet ska innehålla kartongförpackningar och att de sedan återvinns efter att ni har använt dem.

Här vill vi utmana er att genomföra ett kartongrekord
eller slå någon annan
deltagares kartongrekord.

Ett kartongrekord är ett rekord med kartongförpackningar som ingen annan hittills har gjort bättre, snabbare… De enda reglerna är att rekordet ska innehålla kartongförpackningar och att de sedan återvinns efter att ni har använt dem.

Låt er inspireras av exemplen i filmen:

(Laddas upp inom kort)

Varje barn tar med sig 1-2 tomma kartongförpackningar som ni använder till utmaningen. Ni kan också be köket på förskolan att spara tomma kartongförpackningar till er som ni kan använda för att göra utmaningen.

Vad sägs om att utmana varandra i kartong kastning eller kartonghopp? Hur långt kan ni kasta eller hoppa?
Eller sätta rekord i att bygga det högsta kartongtornet? Eller största kartongslottet? Eller varför inte snyggaste återvinningen?

Hur många kartongförpackningar hinner ni vika/platta på 1 minut? Valet är ert!

Ni dokumenterar ert rekord med hjälp av film eller bild. Ladda sedan upp bidraget på Mina sidor.

1-3

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför finns det olika storlekar och former av förpackningar? Vad är kartongförpackningar gjorda av och varför mår naturen bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Sagor

Utmaning – ”Kartongrekordet”

Vad är ett kartongrekord?

Ett kartongrekord är ett rekord med kartongförpackningar som ingen annan hittills har gjort bättre, snabbare… De enda reglerna är att rekordet ska innehålla kartongförpackningar och att de sedan återvinns efter att ni har använt dem.

Här vill vi utmana er att genomföra ett kartongrekord
eller slå någon annan
deltagares kartongrekord.

Ett kartongrekord är ett rekord med kartongförpackningar som ingen annan hittills har gjort bättre, snabbare… De enda reglerna är att rekordet ska innehålla kartongförpackningar och att de sedan återvinns efter att ni har använt dem.

Låt er inspireras av exemplen i filmen:

(Laddas upp inom kort)

Varje elev tar med sig 1-2 tomma kartongförpackningar som ni använder till utmaningen. Ni kan också be matsalen på er skola att spara tomma kartongförpackningar till er som ni kan använda för att göra utmaningen.

Vad sägs om att utmana varandra i kartong kastning eller kartonghopp? Hur långt kan ni kasta eller hoppa?
Eller sätta rekord i att bygga det högsta kartongtornet? Eller varför inte snyggaste och kanske snabbaste återvinningen?

Hur många kartongförpackningar hinner ni vika/platta på 1 minut? Valet är ert!

Ni dokumenterar ert rekord med hjälp av film eller bild. Ladda sedan upp ert bidrag på Mina sidor.

4-6

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför finns det olika storlekar och former av förpackningar och hur påverkar det matsvinnet? Kartongförpackningar är gjorda av förnybart material – fördelar och nackdelar?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Utmaning – ”Kartongrekordet”

Vad är ett kartongrekord?

Ett kartongrekord är ett rekord med kartongförpackningar som ingen annan hittills har gjort bättre, snabbare… De enda reglerna är att rekordet ska innehålla kartongförpackningar och att de sedan återvinns efter att ni har använt dem.

Här vill vi utmana er att genomföra ett kartongrekord
eller slå någon annan
deltagares kartongrekord.

Ett kartongrekord är ett rekord med kartongförpackningar som ingen annan hittills har gjort bättre, snabbare… De enda reglerna är att rekordet ska innehålla kartongförpackningar och att de sedan återvinns efter att ni har använt dem.

Låt er inspireras av exemplen i filmen:

(Laddas upp inom kort)

Varje elev tar med sig 1-2 tomma kartongförpackningar som ni använder till utmaningen. Ni kan också be matsalen på er skola att spara tomma kartongförpackningar till er som ni kan använda för att göra utmaningen.

Vad sägs om att utmana varandra i kartong kastning eller kartonghopp? Hur långt kan ni kasta eller hoppa?
Eller sätta rekord i att bygga det högsta kartongtornet? Eller varför inte snyggaste och kanske snabbaste återvinningen?

Hur många kartongförpackningar hinner ni vika/platta på 1 minut? Valet är ert!

Ni dokumenterar ert rekord med hjälp av film eller bild. Ladda sedan upp ert bidrag på Mina sidor.

Utmaning

Återvinningskampanj

Daghem/förskola

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att barnen ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför finns det olika storlekar och former av förpackningar? Vad är kartongförpackningar gjorda av och varför mår naturen bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar er barngrupp.

 • Föräldrabrev – Ett brev som förklarar Kartongmatchen som kan mailas eller skrivas ut till föräldrar.
 • Powerpoint – För dig som pedagog. Här finner du svar på frågorna ovan om kartongförpackningar. Bilderna kan användas i barngrupps diskussioner.
 • Film ”Papper” – från UR om hur kartongförpackningar får nytt liv.
 • En kartongförpacknings livscykel – visar i bilder flödet från återvinning till ny kartong.
 • Kom ihåg kartongen – kunskapsmaterial (pdf) – fakta och tips för dig som pedagog
 • Kom ihåg kartongen – övningsuppgifter (pdf) – spel och tips på övningar.
 • Återvinning (pdf) – en serie från tom förpackning till ny produkt med diskussionsfrågor 

Sagor

Utmaning – ”Återvinnings-kampanjen”

Gör en återvinningskampanj för att få fler att återvinna mer! I denna utmaning ska ni designa en egen återvinningskampanj som skulle kunna tryckas på baksidan av en juiceförpackning. Varje anmäld avdelning får tävla med max tre bidrag.

Introducera utmaningen genom att titta på filmen som förklarar återvinningskampanjen.

Vill du som pedagog bli inspirerad, finner du en PPT som förklarar utmaningen här.
Tips och bilder finner du även längst ner på den svenska sidan, här ser du bilder på de finska vinnarna 2023/2024.

Era bidrag kan t.ex. bestå av era bästa återvinningstips. Eller era bästa argument varför fler ska återvinna mer. Illustrera er kampanj i bild och/eller med text. Tänk på att det ska kunna gå att trycka er kampanj. Använd denna mall som grund när ni skapar era kampanjförslag.

Lägg era tre bidrag bredvid varandra, ta en bild och ladda upp den på Mina sidor.

Möjlighet att vinna extra pris i denna utmaning!

Vill ni ha chansen att få er panel tryckt på en mockup? Mockup är en kopia av en riktigt juiceförpackning men kan inte innehålla någon vätska. Mockupen görs enbart i två exemplar, vilka ni vinner.

För att ha chans att vinna ladda upp era tre bidrag (EN bild) senast den 17 mars!
OBS! Spara era bidrag ifall ni vinner, de behöver skickas in för att kunna tryckas!

Juryn kommer att utse tre vinnare i daghem/förskola, tre vinnar ei klasserna 1-3 och tre vinnare i klasserna 4-6.

Lycka till!

1-3

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför det finns olika storlekar och former av förpackningar. Vad kartongförpackningar är gjorda av och varför naturen mår bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter.
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Sagor – för de yngre

Utmaning – ”Återvinnings-kampanjen”

Gör en återvinningskampanj för att få fler att återvinna mer! I denna utmaning ska ni designa en egen återvinningskampanj som skulle kunna tryckas på baksidan av en juiceförpackning. Varje anmäld avdelning får tävla med max tre bidrag.

Introducera utmaningen genom att titta på filmen som förklarar återvinningskampanjen.

Använd även Powerpointen för att inspireras.
Vill ni få inspiration på vad man ska tänka på när man ska sprida ett budskap, ladda ner ”En liten kampanjskola”.
Tips och bilder finner ni även längst ner på den svenska sidan, här ser ni bilder på de finska vinnarna 2023/2024.

Era bidrag kan t.ex. bestå av era bästa återvinningstips. Eller era bästa argument varför fler ska återvinna mer. Illustrera er kampanj i bild och/eller med text. Tänk på att det ska kunna gå att trycka er kampanj. Använd denna mall som grund när ni skapar era kampanjförslag.

Lägg era tre bidrag bredvid varandra, ta en bild och ladda upp den på Mina sidor.

Möjlighet att vinna extra pris i denna utmaning!

Vill ni ha chansen att få er panel tryckt på en mockup? Mockup är en kopia av en riktigt juiceförpackning men kan inte innehålla någon vätska. Mockupen görs enbart i två exemplar, vilka ni vinner.

För att ha chans att vinna ladda upp era tre bidrag (EN bild) senast den 17 mars!
OBS! Spara era bidrag ifall ni vinner, de behöver skickas in för att kunna tryckas!

Juryn kommer att utse tre vinnare i daghem/förskola, tre vinnar ei klasserna 1-3 och tre vinnare i klasserna 4-6.

Lycka till!

4-6

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför det finns olika storlekar och former av förpackningar och hur det påverkar matsvinnet. Kartongförpackningar är gjorda av förnybart material – fördelar och nackdelar?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Utmaning – ”Återvinnings-kampanjen”

Gör en återvinningskampanj för att få fler att återvinna mer! I denna utmaning ska ni designa en egen återvinningskampanj som skulle kunna tryckas på baksidan av en juiceförpackning. Varje anmäld avdelning får tävla med max tre bidrag.

Introducera utmaningen genom att titta på filmen som förklarar återvinningskampanjen.

Använd även Powerpointen för att inspireras.
Vill ni få inspiration på vad man ska tänka på när man ska sprida ett budskap, ladda ner ”En liten kampanjskola”.
Tips och bilder finner ni även längst ner på den svenska sidan, här ser ni bilder på de finska vinnarna 2023/2024.

Era bidrag kan t.ex. bestå av era bästa återvinningstips. Eller era bästa argument varför fler ska återvinna mer. Illustrera er kampanj i bild och/eller med text. Tänk på att det ska kunna gå att trycka er kampanj. Använd denna mall som grund när ni skapar era kampanjförslag.

Lägg era tre bidrag bredvid varandra, ta en bild och ladda upp den på Mina sidor.

Möjlighet att vinna extra pris i denna utmaning!

Vill ni ha chansen att få er panel tryckt på en mockup? Mockup är en kopia av en riktigt juiceförpackning men kan inte innehålla någon vätska. Mockupen görs enbart i två exemplar, vilka ni vinner.

För att ha chans att vinna ladda upp era tre bidrag (EN bild) senast den 17 mars!
OBS! Spara era bidrag ifall ni vinner, de behöver skickas in för att kunna tryckas!

Juryn kommer att utse tre vinnare i daghem/förskola, tre vinnar ei klasserna 1-3 och tre vinnare i klasserna 4-6.

Lycka till!

Utmaning

Vår kartongslogan

Daghem/förskola

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att barnen ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför finns det olika storlekar och former av förpackningar? Vad är kartongförpackningar gjorda av och varför mår naturen bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar er barngrupp.

 • Föräldrabrev – Ett brev som förklarar Kartongmatchen som kan mailas eller skrivas ut till föräldrar.
 • Powerpoint – För dig som pedagog. Här finner du svar på frågorna ovan om kartongförpackningar. Bilderna kan användas i barngrupps diskussioner.
 • Film ”Papper” – från UR om hur kartongförpackningar får nytt liv.
 • En kartongförpacknings livscykel – visar i bilder flödet från återvinning till ny kartong.
 • Kom ihåg kartongen – kunskapsmaterial (pdf) – fakta och tips för dig som pedagog
 • Kom ihåg kartongen – övningsuppgifter (pdf) – spel och tips på övningar.
 • Återvinning (pdf) – en serie från tom förpackning till ny produkt med diskussionsfrågor 

Sagor

Utmaning – ”Vår kartongslogan”

Vad är en slogan?

Slogan kan användas när man vill göra reklam för något. Få folk att minnas ditt budskap! Ordet slogan kommer från det skotska gaeliska ordet och betyder ”stridsrop”.
En bra slogan ska vara lätt att minnas! När andra hör din slogan ska den få dem att förstå och komma ihåg ditt budskap.

En bra slogan:

 • är kort och enkel – tydlig och lätt att förstå
 • gör den lätta att komma ihåg – tänk på rytm, rim och takt
 • kreativ – lyft budskapet på ett roligt och underhållande sätt.
 • gör den unik! Alla starka slogans innehåller en smart tanke, hitta den! Se till att er slogan skiljer sig från andra.
 • gör många förslag. Ur ett halvbra förslag kan det växa någonting verkligt bra.

Tillsammans ska ni komma fram till en kartongslogan.

Vad en slogan är och tips på hur en bra slogan kan vara, ser ni längre ner på denna sida, under bilden.

Er slogan kan bestå av en mening eller den är kanske en sång som t.ex. innehåller budskapet ”det är viktigt att återvinna kartongförpackningar”.

Om ni skriver, sjunger, gör en rap eller en hejaramsa, det bestämmer ni!
Budskapet ska vara återvinning och kan ni få med ordet kartong är det ännu bättre.
Vi vill få fler att förstå varför det är så viktigt att återvinna.

Ni bestämmer hur kort eller lång er slogan ska vara! Ta en bild eller filma när ni sjunger/säger er slogan.
Ladda sedan upp ert bidrag på Mina sidor.

1-3

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför det finns olika storlekar och former av förpackningar. Vad kartongförpackningar är gjorda av och varför naturen mår bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter.
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Sagor – för de yngre

Utmaning – ”Vår kartongslogan”

Vad är en slogan?

Slogan kan användas när man vill göra reklam för något. Få folk att minnas ditt budskap! Ordet slogan kommer från det skotska gaeliska ordet och betyder ”stridsrop”.
En bra slogan ska vara lätt att minnas! När andra hör din slogan ska den få dem att förstå och komma ihåg ditt budskap.

En bra slogan:

 • är kort och enkel – tydlig och lätt att förstå
 • gör den lätta att komma ihåg – tänk på rytm, rim och takt
 • kreativ – lyft budskapet på ett roligt och underhållande sätt.
 • gör den unik! Alla starka slogans innehåller en smart tanke, hitta den! Se till att er slogan skiljer sig från andra.
 • gör många förslag. Ur ett halvbra förslag kan det växa någonting verkligt bra.

Tillsammans ska ni komma fram till en kartongslogan.

Vad en slogan är och tips på hur en bra slogan kan vara, ser ni längre ner på denna sida, under bilden.

Er slogan kan bestå av en mening eller den är kanske en sång som t.ex. innehåller budskapet ”det är viktigt att återvinna kartongförpackningar”.

Om ni skriver, sjunger, gör en rap eller en hejaramsa, det bestämmer ni!
Budskapet ska vara återvinning och kan ni få med ordet kartong är det ännu bättre.
Vi vill få fler att förstå varför det är så viktigt att återvinna.

Ni bestämmer hur kort eller lång er slogan ska vara! Ta en bild eller filma när ni sjunger/säger er slogan.
Ladda sedan upp ert bidrag på Mina sidor.

4-6

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför det finns olika storlekar och former av förpackningar och hur det påverkar matsvinnet. Kartongförpackningar är gjorda av förnybart material – fördelar och nackdelar?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Utmaning – ”Vår kartongslogan”

Vad är en slogan?

Slogan kan användas när man vill göra reklam för något. Få folk att minnas ditt budskap! Ordet slogan kommer från det skotska gaeliska ordet och betyder ”stridsrop”.
En bra slogan ska vara lätt att minnas! När andra hör din slogan ska den få dem att förstå och komma ihåg ditt budskap.

En bra slogan:

 • är kort och enkel – tydlig och lätt att förstå
 • gör den lätta att komma ihåg – tänk på rytm, rim och takt
 • kreativ – lyft budskapet på ett roligt och underhållande sätt.
 • gör den unik! Alla starka slogans innehåller en smart tanke, hitta den! Se till att er slogan skiljer sig från andra.
 • gör många förslag. Ur ett halvbra förslag kan det växa någonting verkligt bra.

Tillsammans ska ni komma fram till en kartongslogan.

Vad en slogan är och tips på hur en bra slogan kan vara, ser ni längre ner på denna sida, under bilden.

Er slogan kan bestå av en mening eller den är kanske en sång som t.ex. innehåller budskapet ”det är viktigt att återvinna kartongförpackningar”.

Om ni skriver, sjunger, gör en rap eller en hejaramsa, det bestämmer ni!
Budskapet ska vara återvinning och kan ni få med ordet kartong är det ännu bättre.
Vi vill få fler att förstå varför det är så viktigt att återvinna.

Ni bestämmer hur kort eller lång er slogan ska vara! Ta en bild eller filma när ni sjunger/säger er slogan.
Ladda sedan upp ert bidrag på Mina sidor.

Utmaning

Kartongkreativ/kreativ sorteringsanvisning

Daghem/förskola

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att barnen ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför finns det olika storlekar och former av förpackningar? Vad är kartongförpackningar gjorda av och varför mår naturen bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar er barngrupp.

 • Föräldrabrev – Ett brev som förklarar Kartongmatchen som kan mailas eller skrivas ut till föräldrar.
 • Powerpoint – För dig som pedagog. Här finner du svar på frågorna ovan om kartongförpackningar. Bilderna kan användas i barngrupps diskussioner.
 • Film ”Papper” – från UR om hur kartongförpackningar får nytt liv.
 • En kartongförpacknings livscykel – visar i bilder flödet från återvinning till ny kartong.
 • Kom ihåg kartongen – kunskapsmaterial (pdf) – fakta och tips för dig som pedagog
 • Kom ihåg kartongen – övningsuppgifter (pdf) – spel och tips på övningar.
 • Återvinning (pdf) – en serie från tom förpackning till ny produkt med diskussionsfrågor 

Sagor

Utmaning – ”Kartongkreativ”

Vad menas med kreativ?

Att man är nyskapande och uppfinningsrik. Att man kan tänka annorlunda för att hitta lösningar på problem eller att man är påhittig och kan se saker ur lite annorlunda perspektiv.

Ju renare kartongförpackningarna är när de återvinns, ju bättre är det. Med andra ord, färg och icke vattenlösligt lim försvårar återvinningen. Så var kreativa här! Finns det tekniska lösningar som kan ersätta lim? Kan vi få mönster utan att använda färg?

Ordet kreativ kommer från latinets creō som betyder ”att skapa”.

Här utmanar vi er att släppa loss fantasin och kreativiteten tillsammans med tomma kartongförpackningar!

Uppgiften är att skapa något med kartongerna innan de återvinns. Ett konstverk av kartongförpackningar? Ett kartongslott? Eller kanske skriva ett budskap med förpackningarna. Endast fantasin sätter gränsen.

Inspireras gärna av filmen nedan:

(Laddas upp inom kort)

Det finns ingen minimigräns eller maxgräns för hur många kartongförpackningar som ni ska använda i utmaningen.
Ni kan be köket på förskolan spara tomma kartongförpackningar till er eller tar varje barn med sig 1-2 tomma kartongförpackningar hemifrån.

Ni dokumenterar ert bidrag med hjälp av film eller bild.

1-3

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför det finns olika storlekar och former av förpackningar. Vad kartongförpackningar är gjorda av och varför naturen mår bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter.
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Sagor – för de yngre

Utmaning – ”Kreativ sorteringsanvisning”

Det ska vara lätt att sortera rätt!

Det är viktigt att förpackningar sorteras i rätt insamlingskärl och att just kartongförpackningar är platta när de läggs i kärlet. Varför tror du att det är viktigt?

En tom förpackning måste naturligtvis återvinnas. Kartongförpackningar kan då användas som råvara för tillverkning av nya produkter som t.ex. äggkartong, pizzakartong, toarullar, glassförpackningar… Detta minskar energianvändningen, sparar på naturresurser samt bekämpar klimatförändringen. Sortering och återvinning är en del av en hållbar konsumtion.

För att alla ska kunna återvinna så det blir rätt och lätt är det viktigt med tydliga sorteringsinstruktioner.
Här ser ni hur sorteringsguiden ser ut idag.

Nu har ni chansen att göra sorteringsanvisningen för kartongförpackningar ännu bättre och snyggare! Hur skulle den se ut för att det ska bli rätt och lätt tycker ni? Vilken information behövs? Ska det vara text? Bilder? Ni bestämmer hur er sorteringsanvisning ska se ut för kartongförpackningar!

Ladda gärna ner PPT som förklarar och inspirerar utmaningen för eleverna.

Använd mallen här när ni gör er sorteringsanvisning.

Tänk på att det ska kunna gå att trycka er sorteringsanvisning, så inte för många små detaljer.
Vill ni ha tips på vad man ska tänka på? Läs mer här på lektion 1: Kartong ”Det här kan också en pappskalle”.

Besök gärna en återvinningsstation om ni har möjlighet och titta på de olika anvisningarna samtidigt som ni återvinner!
Närmaste återvinningsstation finner ni här.

Varje klass får delta med max tre bidrag var.
Lägg bidragen bredvid varandra och ta EN bild. Ni laddar upp bilden på Mina sidor.

Möjlighet att vinna extra pris i denna utmaning!

Ladda upp era bidrag senast den 17 mars, så kan det vara ni som är en av vinnarna!

En jury kommer att utse tre vinnare från klasserna 1-3 och tre vinnare från klasserna 4-6.
De vinnande förslagen kommer att få dekorera insamlingskärlen till Rinkis ekopunkter när er skola.
Spara era bidrag ifall ni är en av vinnarna.

Lycka till!

4-6

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför det finns olika storlekar och former av förpackningar och hur det påverkar matsvinnet. Kartongförpackningar är gjorda av förnybart material – fördelar och nackdelar?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Utmaning – ”Kreativ sorteringsanvisning”

Det ska vara lätt att sortera rätt!

Det är viktigt att förpackningar sorteras i rätt insamlingskärl och att just kartongförpackningar är platta när de läggs i kärlet. Varför tror du att det är viktigt?

En tom förpackning måste naturligtvis återvinnas. Kartongförpackningar kan då användas som råvara för tillverkning av nya produkter som t.ex. äggkartong, pizzakartong, toarullar, glassförpackningar… Detta minskar energianvändningen, sparar på naturresurser samt bekämpar klimatförändringen. Sortering och återvinning är en del av en hållbar konsumtion.

För att alla ska kunna återvinna så det blir rätt och lätt är det viktigt med tydliga sorteringsinstruktioner.
Här ser ni hur sorteringsguiden ser ut idag.

Nu har ni chansen att göra sorteringsanvisningen för kartongförpackningar ännu bättre och snyggare! Hur skulle den se ut för att det ska bli rätt och lätt tycker ni? Vilken information behövs? Ska det vara text? Bilder? Ni bestämmer hur er sorteringsanvisning ska se ut för kartongförpackningar!

Ladda gärna ner PPT som förklarar och inspirerar utmaningen för eleverna.

Använd mallen här när ni gör er sorteringsanvisning.

Tänk på att det ska kunna gå att trycka er sorteringsanvisning, så inte för många små detaljer.
Vill ni ha tips på vad man ska tänka på? Läs mer här på lektion 1: Kartong ”Det här kan också en pappskalle”.

Besök gärna en återvinningsstation om ni har möjlighet och titta på de olika anvisningarna samtidigt som ni återvinner!
Närmaste återvinningsstation finner ni här.

Varje klass får delta med max tre bidrag var.
Lägg bidragen bredvid varandra och ta EN bild. Ni laddar upp bilden på Mina sidor.

Möjlighet att vinna extra pris i denna utmaning!

Ladda upp era bidrag senast den 17 mars, så kan det vara ni som är en av vinnarna!

En jury kommer att utse tre vinnare från klasserna 1-3 och tre vinnare från klasserna 4-6.
De vinnande förslagen kommer att få dekorera insamlingskärlen till Rinkis ekopunkter när er skola.
Spara era bidrag ifall ni är en av vinnarna.

Lycka till!

Utmaning

Berätta för 100!

Daghem/förskola

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att barnen ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför finns det olika storlekar och former av förpackningar? Vad är kartongförpackningar gjorda av och varför mår naturen bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar er barngrupp.

 • Föräldrabrev – Ett brev som förklarar Kartongmatchen som kan mailas eller skrivas ut till föräldrar.
 • Powerpoint – För dig som pedagog. Här finner du svar på frågorna ovan om kartongförpackningar. Bilderna kan användas i barngrupps diskussioner.
 • Film ”Papper” – från UR om hur kartongförpackningar får nytt liv.
 • En kartongförpacknings livscykel – visar i bilder flödet från återvinning till ny kartong.
 • Kom ihåg kartongen – kunskapsmaterial (pdf) – fakta och tips för dig som pedagog
 • Kom ihåg kartongen – övningsuppgifter (pdf) – spel och tips på övningar.
 • Återvinning (pdf) – en serie från tom förpackning till ny produkt med diskussionsfrågor 

Sagor

Utmaning – ”Berätta för 100”

I denna utmaning ska ni på olika sätt sprida kunskapen om återvinning av kartongförpackningar. En tom kartongförpackning är inte skräp, utan värdefull råvara för nya produkter. Genom att återvinna dem sparar du på resurser och minskar både energianvändningen och din egen klimatpåverkan. Tänk om alla visste det! Hjälp oss sprida kunskapen!

Börja med att titta på filmen:

Vill du som pedagog bli inspirerad, finner du en PPT som förklarar utmaningen här. 
Tips och bilder finner du även längst ner på den svenska sidan.

Tillsammans ska ni sedan fundera över hur ni ska sprida budskapet om återvinning på bästa sätt.

Till exempel:

 • Sprid olika budskap om återvinning av kartongförpackningar genom att rita och/eller skriva, använda gärna våra spridningskort.
  • Låt varje barn dela ut sina spridningskort till familj och grannar.
  • Gör ett stort kollage med alla spridningskorten. Gör en utställning på förskolan, mataffären, kommunhuset… eller ta ett kort och sprid på intranätet, mail eller sociala medier.
 • Har ni gjort någon av de andra utmaningarna i Kartonkikilpailu? När ni t.ex. gör utmaningen ”Kartongrekordet, låt ert rekord och utmaning uppmärksammas av förskolan, lokaltidningen, radion…Eller utmana andra avdelningar på förskolan eller i er kommun att slå ert ”Kartongrekord” och därmed sprida ert budskap.

Låt fantasin sätta gränserna för hur ni sprider ert budskap!

Ta en bild och beskriv kort hur ni valde att sprida budskapet om varför det är viktigt att återvinna kartongförpackningar. Eller gör en liten film som berättar hur ni gjort. Redovisa ert bidrag på Mina sidor.

1-3

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför det finns olika storlekar och former av förpackningar. Vad kartongförpackningar är gjorda av och varför naturen mår bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter.
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Sagor – för de yngre

Utmaning – ”Berätta för 100”

I denna utmaning ska ni på olika sätt sprida kunskapen om återvinning av kartongförpackningar. En tom kartongförpackning är inte skräp, utan värdefull råvara för nya produkter. Genom att återvinna dem sparar du på resurser och minskar både energianvändningen och din egen klimatpåverkan. Tänk om alla visste det! Hjälp oss sprida kunskapen!

Börja med att titta på filmen:

Använd även Powerpointen för att inspireras.
Vill ni få inspiration på vad man ska tänka på när man ska sprida ett budskap, ladda ner ”En liten kampanjskola”.
Tips och bilder finner ni även längst ner på den svenska sidan.

Tillsammans ska ni sedan fundera över hur ni ska sprida budskapet om återvinning på bästa sätt.

Till exempel:

 • Sprid olika budskap om återvinning av kartongförpackningar genom att rita och/eller skriva, använda gärna våra spridningskort.
  • Låt varje barn dela ut sina spridningskort till familj och grannar.
  • Gör ett stort kollage med alla spridningskorten. Gör en utställning på skolan, mataffären, kommunhuset… eller ta ett kort och sprid på intranätet, mail eller sociala medier.
 • Har ni gjort någon av de andra utmaningarna i Kartonkikilpailu? När ni t.ex. gör utmaningen ”Kartongrekordet, låt ert rekord och utmaning uppmärksammas av skolan, lokaltidningen, radion…Eller utmana andra klasser på skolan eller i er kommun att slå ert ”Kartongrekord” och därmed sprida ert budskap.

Låt fantasin sätta gränserna för hur ni sprider ert budskap!

Ta en bild och beskriv kort hur ni valde att sprida budskapet om varför det är viktigt att återvinna kartongförpackningar. Eller gör en liten film som berättar hur ni gjort. Redovisa ert bidrag på Mina sidor.

4-6

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför det finns olika storlekar och former av förpackningar och hur det påverkar matsvinnet. Kartongförpackningar är gjorda av förnybart material – fördelar och nackdelar?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Utmaning – ”Berätta för 100”

I denna utmaning ska ni på olika sätt sprida kunskapen om återvinning av kartongförpackningar. En tom kartongförpackning är inte skräp, utan värdefull råvara för nya produkter. Genom att återvinna dem sparar du på resurser och minskar både energianvändningen och din egen klimatpåverkan. Tänk om alla visste det! Hjälp oss sprida kunskapen! 

Börja med att titta på filmen:

Använd även Powerpointen för att inspireras.
Vill ni få inspiration på vad man ska tänka på när man ska sprida ett budskap, ladda ner ”En liten kampanjskola”.
Tips och bilder finner ni även längst ner på den svenska sidan.

Tillsammans ska ni sedan fundera över hur ni ska sprida budskapet om återvinning på bästa sätt.

Till exempel:

 • Sprid olika budskap om återvinning av kartongförpackningar genom att rita och/eller skriva, använda gärna våra spridningskort.
  • Låt varje barn dela ut sina spridningskort till familj och grannar.
  • Gör ett stort kollage med alla spridningskorten. Gör en utställning på skolan, mataffären, kommunhuset… eller ta ett kort och sprid på intranätet, mail eller sociala medier.
 • Har ni gjort någon av de andra utmaningarna i Kartonkikilpailu? När ni t.ex. gör utmaningen ”Kartongrekordet, låt ert rekord och utmaning uppmärksammas av skolan, lokaltidningen, radion…Eller utmana andra klasser på skolan eller i er kommun att slå ert ”Kartongrekord” och därmed sprida ert budskap.

Låt fantasin sätta gränserna för hur ni sprider ert budskap!

Ta en bild och beskriv kort hur ni valde att sprida budskapet om varför det är viktigt att återvinna kartongförpackningar. Eller gör en liten film som berättar hur ni gjort. Redovisa ert bidrag på Mina sidor.

Ota meihin yhteyttä

Kysyttävää? Lähetä kysymys niin vastaamme 3-5 työpäivän kuluessa. Ruotsinkielisiin kysymyksiin pystymme vastaamaan nopeammin 1-2 päivän kuluessa.