Haastetehtävä

Kartonkiluova/ Innovatiivinen lajitteluohje

Onko tämä teidän ensimmäinen haastetehtävä?
Aloittkaa valitsemalla ikäryhmä ja klikatkaa johdatus osiota.

Oletteko jo suorittanut jonkin muun haastetehtävän?
Valitkaa ikäryhmä ja klikatkaa haastetehtäväää. Esittelyä osiota ei tarvitse tehdä uudelleen.

Päiväkoti/esiopetus­ryhmä

Johdanto

Onko tämä teidän ensimmäinen haastetehtävä?
Aloittakaa siinä tapauksessa esittely osioista ja tutsukaa siiheen kokonaisuudessaan tai osaan sitä. Esittelyn avulla lapset oppivat mm. ymmärtämään miksi kierrätys on tärkeää. Miksi löytyy eri kokoisia ja muotoisia pakkauksia? Mistä kartonkipakkaukset on tehty ja miten ympäristö hyötyy kierrättämisestä ja mahdollisuudesta valmistaa pakkauksista uusia tuotteita?
Kasvatustieteen ammattilaisena voit muokata materiaalia, jotta se sopii omalle ryhmällesi parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Kirje vanhemmille – Kartonkikipailun esittelykirje, joka voidaan lähettää sähköpostitse tai tulostaa vanhemmille.
 • Powerpoint – Sinulle kasvatustieteen ammattilaisena. Täältä löydät vastauksia yllä oleviin kysymyksiin. Lasten ryhmäkeskusteluissa voit hyödyntää kuvamateriaalia.
 • Kartonkipakkauksen elinkaari – kuvien avulla esitetty kierrätyksen kulku uuden kartongin valmistukseeen.
 • Kierrättäminen (pdf) – Sarjakuva tyhjästä pakkauksesta uuteen tuotteeseen sis. keskusteluaiheita
 • Ringin lajittelukoulu

Videoita

Haastetehtävä – ”Kartonkiluova”

Tässä haastamme teitä käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta yhdistettynä tyhjiin kartonkipakkauksiin!

Tehtävänä on luoda jotain uutta kartonkipakkauksista ennen, kuin ne kierrätetään. Kartonkipakkauksista tehty taideteos? Kartonkilinna? Tai ehkä voitte kirjoittaa viesti pakkausten avulla. Vain mielikuvitus asettaa rajat.

Katso alla oleva viedo ja inspiroidu:

Haasteessa ei ole vähimmäis- tai enimmäisrajaa, sille miten monta kartonkipakkausta tulee käyttää.
Voitte pyytää päiväkodin/esikoulun keittiötä säästämään tyhjät kartonkipakkauset tai pyytää lapsia tuomaan 1-2 tyhjää kartonkipakkausta kodeistaan.

Dokumentoikaa tehtäväsuorituksenne videon tai kuvan avulla.

Luokat 1-3

Johdanto

Onko tämä teidän ensimmäinen haastetehtävä?
Aloittakaa siinä tapauksessa esittely osioista ja tutustukaa siihen kokonaisuudessaan tai osaan sitä. Esittelyn avulla oppilaat oppivat mm. ymmärtämään miksi kierrätys on tärkeää. Miksi on olemassa eri kokoisia ja muotoisia pakkauksia? Mistä kartonkipakkaukset on tehty ja miten ympäristö hyötyy, siitä että voimme valmistaa uusia tuotteita kierrätetyistä pakkauksista? 
Opettajana muokkaat materiaalia, jotta se sopii oppilaillesi parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Kirje vanhemmille – Kartonkikipailun esittelykirje, joka voidaan lähettää sähköpostitse tai tulostaa vanhemmille.
 • Powerpoint – Lähinnä sinulle opettajana, mutta voit hyödyntää materiaalia tai osia siitä opetuksessa. Täältä löydät mm. vastauksia kartonkipakkauksiin liittyviin kysymyksiin.
 • Kartonkipakkauksen elinkaari – kuvien avulla esitetty kierrätyksen kulku uuden kartongin valmistukseeen.
 • Pdf kartonkipakkausten kierrätyksestä  – Ripustakaa luokkahuoneeseen
 • Kierrättäminen (pdf) – Sarjakuva tyhjästä pakkauksesta uuteen tuotteeseen sis. keskusteluaiheita
 • Ringin lajittelukoulu

Videoita

Haastetehtävä  – ”Innovatiivinen lajitteluohje”

Oikeaoppisen lajittelun tulisi olla helppoa!
On tärkeää, että pakkaukset lajitellaan litistettynä oikeaan keräysastiaan, kun ne viedään kierrätykseen. Miksi luulet, että tämä on tärkeää?

Käytetty pakkaus tulee aina kierrättää.
Paperipohjaiset kartonkipakkaukset voidaan kierrättää paikoissa, joissa on riittävä infrastruktuuri laajamittaiseen keräykseen, lajitteluun ja kierrätykseen.
Näissä tapauksissa kartonkipakkauksia voidaan käyttää raaka-aineena uusien tuotteiden, kuten munakennojen, pizzalaatikoiden, wc-paperi rullien ja jäätelöpakkausten valmistuksessa. Tämä vähentää energiankulutusta, säästää luonnonvaroja ja torjuu ilmastonmuutosta. Lajittelu ja kierrätys ovat tärkeitä osia kestävää kulutusta.
Jotta kierrättäminen olisi kaikille helppoa on tärkeää, että meillä on selkeät lajitteluohjeet.
Täältä näette, miltä tämänhetkinen lajitteluohje näyttää.

Nyt teillä on mahdollisuus vaikuttaa kartonkipakkausten lajitteluohjeiden ulkonäköön ja tehdä siistä entistä parempi! Miltä ohjeiden tulisi teidän mielestä näyttää, jotta oikeaoppinen lajittelu olisi helppoa? Mitä tietoja ohjeessa tulisi olla? Tuleeko ohje sisältää tekstiä? Entäs kuvia? Käyttäkää luovuutta, kun suunnittelette, miltä kartonkipakkausten lajitteluohjeet tulisi näyttää!
Halutessa voitte ladata Powerpointin, joka toimii inspiraationa ja selittää haastetehtävän oppilaille.
Käyttäkää tätä mallia, kun suunnittelette lajitteluohjetta.

Lajitteluohje tulee olla mahdollista tulostaa, joten välttäkää liian paljon pieniä yksityiskohtia.
Mikäli ette suorittaneet johdantomateriaalin tehtävää voitte saada lisää vinkkejä tutustumalla materialiin Oppitunti 1: Kartonki “Pahvikin sen osaa”.

Jokainen luokka voi osallistua enintään kolmella kilpailuehdotuksella. Asettakaa kilpailuehdotuksenne vierekkäin ja ottakaa niistä YKSI kuva. Ladatkaa kuva Omat Sivut -osioon.

Mahdollisuuksien mukaan voitte myös tutustua lähistöllä olevaan kierrätyspisteeseen ja sen lajitteluohjeisiin samalla kun kierrätätte!
Lähin kierrätysasema löytyy täältä.

Onnea haastetehtävään!

Tässä haastetehtävässä on mahdollisuus voittaa lisäpalkinto!

Tuomaristo, joka koostuu Tetra Pakin ja Ringin edustajista valitsee voittajaksi inspiroivimmat, selkeimmät ja ihastuttavimmat kilpailuehdotukset. Tuomaristo valitsee kolme voittajaa luokista 1-3 ja kolme voittajaa luokista 4-6. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.

Rekisteröi haastetehtävä Minun sivut osiossa viimeistään 17.3.2025

Muistakaa säilyttää alkuperäiset kilpailuehdotuksenne, mikäli satutte olemaan yksi voittajista.

Voittajien lajitteluohjeet asetetaan nähtäväksi koulun lähellä sijaitsevaan Ringin kierrätyspisteeseen.  

Luokat 4-6

Johdanto

Onko tämä teidän ensimmäinen haastetehtävä?
Aloittakaa siinä tapauksessa esittely osioista ja tutustukaa siihen kokonaisuudessaan tai osaan sitä. Esittelyn avulla oppilaat oppivat mm. ymmärtämään miksi kierrätys on tärkeää. Miksi on olemassa eri kokoisia ja muotoisia pakkauksia? Mistä kartonkipakkaukset on tehty ja miten ympäristö hyötyy, siitä että voimme valmistaa uusia tuotteita kierrätetyistä pakkauksista? 
Opettajana muokkaat materiaalia, jotta se sopii oppilaillesi parhaalla mahdollisella tavalla.

Videoita

Haastetehtävä  – ”Innovatiivinen lajitteluohje”

Oikeaoppisen lajittelun tulisi olla helppoa!
On tärkeää, että pakkaukset lajitellaan litistettynä oikeaan keräysastiaan, kun ne viedään kierrätykseen. Miksi luulet, että tämä on tärkeää?

Käytetty pakkaus tulee aina kierrättää.
Paperipohjaiset kartonkipakkaukset voidaan kierrättää paikoissa, joissa on riittävä infrastruktuuri laajamittaiseen keräykseen, lajitteluun ja kierrätykseen.
Näissä tapauksissa kartonkipakkauksia voidaan käyttää raaka-aineena uusien tuotteiden, kuten munakennojen, pizzalaatikoiden, wc-paperi rullien ja jäätelöpakkausten valmistuksessa. Tämä vähentää energiankulutusta, säästää luonnonvaroja ja torjuu ilmastonmuutosta. Lajittelu ja kierrätys ovat tärkeitä osia kestävää kulutusta.
Jotta kierrättäminen olisi kaikille helppoa on tärkeää, että meillä on selkeät lajitteluohjeet.
Täältä näette, miltä tämänhetkinen lajitteluohje näyttää.

Nyt teillä on mahdollisuus vaikuttaa kartonkipakkausten lajitteluohjeiden ulkonäköön ja tehdä siistä entistä parempi! Miltä ohjeiden tulisi teidän mielestä näyttää, jotta oikeaoppinen lajittelu olisi helppoa? Mitä tietoja ohjeessa tulisi olla? Tuleeko ohje sisältää tekstiä? Entäs kuvia? Käyttäkää luovuutta, kun suunnittelette, miltä kartonkipakkausten lajitteluohjeet tulisi näyttää!
Halutessa voitte ladata Powerpointin, joka toimii inspiraationa ja selittää haastetehtävän oppilaille.
Käyttäkää tätä mallia, kun suunnittelette lajitteluohjetta.

Lajitteluohje tulee olla mahdollista tulostaa, joten välttäkää liian paljon pieniä yksityiskohtia.
Mikäli ette suorittaneet johdantomateriaalin tehtävää voitte saada lisää vinkkejä tutustumalla materialiin Oppitunti 1: Kartonki “Pahvikin sen osaa”.

Jokainen luokka voi osallistua enintään kolmella kilpailuehdotuksella. Asettakaa kilpailuehdotuksenne vierekkäin ja ottakaa niistä YKSI kuva. Ladatkaa kuva Omat Sivut -osioon.

Mahdollisuuksien mukaan voitte myös tutustua lähistöllä olevaan kierrätyspisteeseen ja sen lajitteluohjeisiin samalla kun kierrätätte!
Lähin kierrätysasema löytyy täältä.

Onnea haastetehtävään!

Tässä haastetehtävässä on mahdollisuus voittaa lisäpalkinto!

Tuomaristo, joka koostuu Tetra Pakin ja Ringin edustajista valitsee voittajaksi inspiroivimmat, selkeimmät ja ihastuttavimmat kilpailuehdotukset. Tuomaristo valitsee kolme voittajaa luokista 1-3 ja kolme voittajaa luokista 4-6. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.

Rekisteröi haastetehtävä Minun sivut osiossa viimeistään 17.3.2025

Muistakaa säilyttää alkuperäiset kilpailuehdotuksenne, mikäli satutte olemaan yksi voittajista.

Voittajien lajitteluohjeet asetetaan nähtäväksi koulun lähellä sijaitsevaan Ringin kierrätyspisteeseen.  

Inspiroidu vouden 2023/2024 Kartonkikiilpailun voijttaijen kilpailuehdotuksista

Mitä luova tarkoittaa?

Että osaat ajatella toisin löytääksesi ratkaisuja ongelmiin tai olet kekseliäs ja osaat nähdä asiat hieman eri näkökulmasta.

Mitä puhtaampi pahvipakkaus on, kun se kierrätetään, sitä parempi. Toisin sanoen väriaineet ja veteen liukenematon liima vaikeuttavat kierrätystä. Tässä kaivataan luovuttaanne! Onko olemassa teknisiä ratkaisuja, jotka voivat korvata liiman? Voimmeko tehdä kuvioita käyttämättä värejä?

Sana luova tulee latinan sanasta creō, joka tarkoittaa ”luoda”.

Muistakaa huomioida toimintaohjeitanne käsiteltäessä kuvia. Mikäli, ette erikseen kiellä kuvien käyttämistä kilpailutehtävän rekisteröinnin yhteydessä, Tetra Pak ja sen asiakkaat pidättävät oikeuden käyttää kuvia kanavissaan.

Lataa 1. kilpailutehtävän ohjeet powerpointtina tästä!

Rekisteröi haastetehtävä Minun sivut osiossa viimeistään 13.4.2025

Inspiroidu vuoden 2022/2023 Kartonkikilpailun voittajien kilpailuehdotuksista

Inspiroidu rekisteröidyistä kilpailutehtävistä:

Muita kilpailuehdotuksia ei ole vielä rekisteröity.

Ota meihin yhteyttä

Kysyttävää? Lähetä kysymys niin vastaamme 3-5 työpäivän kuluessa. Ruotsinkielisiin kysymyksiin pystymme vastaamaan nopeammin 1-2 päivän kuluessa.