Kartonkikilpailu – en sammanfattning på svenska

Denna flik är en sammanfattning av Kartonkikilpailu på svenska. Detta för att underlätta deltagandet för svenskspråkiga skolor. Allt finns inte översatt, utan bara delar av den. T.ex. är anmälan på finska, så även Mina sidor och kontaktformulär. I arbetet med Kartonkikilpailu kan ni självklart välja att använda er av det finska materialet eller materialet på den svenska sidan.

Var med och ta upp matchen för en ökad återvinning av kartongförpackningar!
De senaste åren har närmare 300 000 elever och förskolebarn i Sverige och Finland deltagit i återvinningstävlingen ”Kartongmatchen/Kartonkikilpailu”. Tillsammans har de hjälpt till med att öka återvinningen i Finland och Sverige så idag samlas varannan kartongförpackning in till återvinning! Det är bra, men det är fortfarande hälften av av alla kartongförpackningar som inte samlas in till återvinning! Det vill vi ändra på! Tävlingen pågår samtidigt i både Finland, Sverige och Danmark, allt för att öka återvinningen ännu mer!

Kartonkikilpailu är en tävling för skolelever i årskurs 1-6. Tävlingen består av fyra moment, en introuppgift (Aloitustehtävä) och tre ”matcher”(Tehtävä). Anmälan till Kartonkikilpailu 2022/2022 är öppen och tävlingen pågår fram till den 19 mars 2023. Alla klasser som slutför de fyra momenten är med i utlottningen av fina priser från Tetra Pak! I varje match kan varje klass vinna ytterligare priser, om matchen redovisas innan angivet datum. Detta kallar vi för snabbhetspriser (Nopeuspalkinto)

Så går det till

Det första du behöver göra är att anmäla din klass här. Utmana övriga klasser på skolan att göra detsamma, vilket ger er möjligheter till samarbete, inspiration och utmaningar!

Efter anmälan får du ett bekräftelsemail till mailadressen du angav i anmälan. Får du inget bekräftelsemail? Titta i din skräppost om det har hamnat där. Mailet innehåller en länk, klicka på den så aktiverar du Mina sidor så du senare kan logga in. På Mina sidor redovisar du de uppgifter ni kommer att genomföra i tävlingen.
Vill du anmäla ytterligare klasser, gör du det i inloggat läge på Mina sidor.

Efter anmälan kommer du att få ett digitalt välkomstbrev till mailadressen du angav i anmälan. Detta sker manuellt och kan därför dröja, om du gör anmälan under helgen eller efter arbetstid.

För att sätta tävlingen i ett pedagogiskt sammanhang får du hjälp av ett inspirationsmaterial med faktatexter, sagor, bildspel, övningar och filmer om återvinning. Det finns även ett föräldrabrev att ladda ner för att informera elevernas föräldrar/vårdnadshavare.

Tävlingsinstruktion

Tävlingsmomenten är uppdelade i en introuppgift (Aloitustehtävä) och därefter tre olika matcher (Tehtävä) som kan göras i vilken ordning som passar er klass bäst.

För att vara med i utlottningen av priser den 19 mars 2023, ska både intro uppgift samt de tre olika matcherna vara genomförda och registrerade på Mina sidor.

Intro uppgift

  1. I intro uppgiften startar du upp Kartonkikilpailu, till er hjälp/inspiration finns en PPT. Om ni vill lära er mer om hur kartongförpackningar får nytt liv kan ni titta på filmen “Papper” från UR här. Eller tittar ni på filmen “Besök på Fiskeby Board” om hur kartongförpackningar får nytt liv här. Eller tittar ni på båda!
  2. Ni gör sedan ett quiz. Uppgiften kan göras tillsammans, enskilt, i mindre grupper eller som en hemuppgift.
  3. Logga in på Mina sidor och kryssa i att ni gjort quiz.

Intro uppgiften är klar när ni som pedagog godkänt att klassen gjort quizet. Intro uppgiften registreras sedan på Mina sidor.

Matcher

Kartonkikilpailu består, förutom intro uppgiften, av tre olika matcher, match 1, 2 och 3. Ni bestämmer själva när ni gör matcherna och i vilken ordning. Matcherna kan göras under hela tävlingsperioden, dock utmanas ni i varje match av ett snabbhetspris som är helt frivilligt. 
De tre matcherna är:

Match 1: Vi återvinner

Match 1 består av två olika delar. Första delen är att klassen under 2 valfria veckor ska ta hand om återvinningen i hemmet. Du som pedagog väljer vilken tvåveckorsperiod detta görs.

  1. Du skriver ut, kopierar och delar ut tävlingsschemat.
  2. Under era två tävlingsveckor fyller barnen i antalet förbrukade kartongförpackningar i hemmet, hur många av dessa som återvinns och även antalet som ev. slängs i de vanliga soporna.
  3. När två veckor förflutit skriver förälder/vårdnadshavare under tävlingsschemat och eleverna lämnar tillbaka det till dig. OBS! Spara elevernas tävlingsscheman! Dessa ska skickas in om ni vinner.
  4. Sammanställ ert klassresultat genom att summera totalt antal återvunna kartongförpackningar i klassen och dividera med det totala antalet förbrukade förpackningar.
  5. Logga in på Mina sidor och fyll i klassens resultat. Klassen måste ha en återvinningsgrad på 50 % eller mer för att bli godkända.

I del två går ni tillsammans eller i mindre grupp till er lokala återvinningsstation eller motsvarande återvinningsrum på skolan.

Ni dokumenterar ert besök med bild och ord. Varför inte skiva en pratbubbla till en bild som svarar på frågan: Vad säger förpackningarna när de återvinns? Eller varför inte spela in en liten film som dokumenterar ert besök? Ni väljer själva!

Tänk på att ni tar bilder i enlighet med er verksamhets riktlinjer. Om ni inte anger något annat vid uppladdning av ert bidrag så förbehåller sig Tetra Pak rätten att använda bilderna i sina kanaler.

Närmaste återvinningsstation finner ni här:
https://rinkiin.fi/for-hushall/rinki-ekopunkter/

Match 2: Återvinningskampanjen

Gör en återvinningskampanj för att få fler att återvinna mer! I match 2 ska eleverna designa en egen återvinningskampanj som skulle kunna tryckas på baksidan av en kartongförpackning. Varje klass får tävla med max tre bidrag.

Ladda ner förpackningsmallen (pdf) och använd som grund när ni skapar era kampanjförslag!

Era bidrag kan till exempel bestå av era bästa återvinningstips hemma, i skolan eller på semestern. Eller era bästa argument varför fler ska återvinna mer kartongförpackningar. Illustrera er kampanj i text och/eller bild. Ta en bild av ert/era bidrag och redovisa på Mina sidor.

Tänk på att spara era bidrag tills tävlingen är avgjord. Är det just ett av era bidrag som vinner behöver de skickas in.

Match 3: Berätta för 100

I match 3 ska eleverna på olika sätt sprida kunskapen om återvinning av kartongförpackningar. En tom kartongförpackning är inte skräp, utan värdefull råvara för nya produkter. Genom att återvinna dem sparar du på resurser och minskar både energianvändningen och din egen klimatpåverkan. Tänk om alla visste det! Hjälp oss sprida kunskapen!

Tillsammans ska ni fundera över hur ni ska sprida budskapet om återvinning på bästa sätt. T.ex.:

Sprid olika budskap om återvinning av kartongförpackningar genom att rita och/eller skriva, använda gärna våra spridningskort.
–  Låt varje elev dela ut sina spridningskort till familj och grannar.
– Gör ett stort kollage med alla spridningskorten. Gör en utställning på skolan, mataffären, kommunhuset… eller ta ett kort och sprid på intranätet, mail eller sociala medier.
– Använd er fantasi kring hur man kan sprida ert budskap och låt er inspireras genom vår ”Lilla kampanjskola” som du hittar här.

– Utmana och tävla i hur man viker och återvinner en kartongförpackning. Låt er tävling uppmärksammas av skolan, lokaltidningen…

Ta en bild och beskriv kort hur ni valde att sprida budskapet om att återvinna kartongförpackningar eller gör en liten film som berättar hur ni gjort. Redovisa ert resultat på Mina sidor.

Tänk på att ni tar bilder i enlighet med er verksamhets riktlinjer. Om ni inte anger något annat vid uppladdning av ert bidrag så förbehåller sig Tetra Pak rätten att använda bilderna i sina kanaler.

När ni gjort klart en match loggar du in på Mina sidor och redovisar den. I takt med att ni gör klart intro uppgift/matcher kommer det att visas som en sammanställning på deltagarlistan här.

De 3 matcherna måste vara registrerade på Mina sidor senast den 19 mars 2023.

Snabbhetspris – ytterligare chans på fina priser!

Vill ni ha en utmaning och chans på ytterligare fina priser? Snabbhetspriset är frivilligt och innebär att klassen ska redovisa sina matcher innan ett speciellt datum.

Match 1: 30 oktober 2022
Match 2: 11 december 2022
Match 3: 19 februari 2023

Klassen kan skicka in sitt bidrag i tid till en, alla eller inget av matcherna. Vill ni man inte redovisa matcherna innan dessa datum, är det den 19 mars 2023 som gäller för alla matcherna.

Vinnare av Kartonkikilpailu 2022/2023

Vinnare av Kartonkikilpailu 2022/2023 kommer att lottas fram bland alla klasser som klarat av introuppgiften samt alla 3 matcher och registrerat detta på Mina sidor senast den 19 mars 2023. Ni hittar vinnarna från Kartonkikilpailu 2021/2022 här.

Vinnare lottas fram i de två kategorierna, 1-3 och 4-6 där man tävlar om fina priser ifrån Tetra Pak . Utöver dessa priser har varje kategori möjlighet att vinna följande:

  • Vinnaren i årskurs 1-3 får 1000 euro till en grönare skola.
  • Vinnaren i årskurs 4-6 får 1000 euro till en upplevelse.

Alla klasser som klarat introuppgiften samt de tre matcherna kommer att få ett fint diplom som mailas ut efter avslutad tävling.
Ni laddar sedan ner ert diplom här.

Frågor – kontakta oss

Undrar ni över något, kontakta oss
Skriver ni på svenska, så får ni också svar på svenska inom 1-3 arbetsdagar. Skriver ni på finska, får ni svar på finska inom 3-5 arbetsdagar.